Kołomyjka chomika świętoszka – Lubelska Federacja Bardów, Tomasz Deutryk