Za nic do dodania – Lubelska Federacja Bardów, Jan Kondrak