Medal 700-lecia Miasta Lublina dla Piotra Selima i Hanny Lewandowskiej

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań wspierających przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina medal 700-lecia dla Hanny Lewandowskiej i Piotra Selima. Tak brzmi uzasadnienie przyznania prestiżowego wyróżnienia dla Hani i Piotra. Gratulujemy i cieszymy się z tego ogromnego sukcesu filarów LFB.